Kasko Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

Kasko Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

Kasko sigortası genel şartları kapsamı dahilinde meydana gelecek araç hasarlarında, kasko yaptırılan araçların maddi zararlarını karşılamak için yaptırılır. Genel olarak: Yangın, araç hırsızlığı, çarpma veya karşı tarafın çarpması gibi maddi hasarlı durumlar için aracı garanti kapsamına sokmaktadır. Bunların dışında olan ek maddeleri kapsayan durumlarda da özel ya da geniş kapsamlı kasko türü de bulunmaktadır. Kasko her yıl yenilenmektedir. Sigorta primleri sigorta firmasına bağlı olarak peşin veya taksitli verilebilmektedir. Kasko sigortaları için özel ve genel kıstaslar bulunmaktadır. Genel kıstaslar kanunlarca belirlenmiştir. Bu kasko sigortası genel şartları kaskoda bulunan maddeleri, olayın kasko kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, kaskolu aracın hasarının karşılanması gibi şartları belirlemektedir. 

Kasko Sigortası Nedir?

Kasko sigortası, sigorta yaptırılan herhangi bir motorlu taşıtın; oto hırsızlığı, yangın, hasarlı trafik kazası gibi olaylara maruz kalarak maddi kayba uğramasını önlemek amacı ile yapılmaktadır. Park ya da seyir halindeyken, kasko yaptırılan aracın bir başka araç ya da nesne ya da taşınmaza çarpması ya da araca başka bir nesne veya aracın çarpması sonucunda alacağı hasarın maddi ödemesini teminat altında alır. Bazı özel durumlar haricinde (örnek olarak alkollü araç kullanırsanız ve kaza yaparsanız kaskodan aracınızı yaptıramazsınız) kusurlu tarafın siz olup olmadığına bakmadan aracınızdaki hasarı ücretsiz olarak kasko tarafından yaptırabilirsiniz.

Bunların dışında; cezai ehliyeti bulunmayanlar, kasti olarak zarar verenler veya herhangi bir canlının araca vereceği zararlar da kasko kapsamında değerlendirilir. Tabii sigorta poliçenizdeki yazılanlar dahilinde. Dar kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko şeklinde kasko çeşitleri vardır.

Kasko Sigortası Kapsamı

Kasko sigortası yapılırken araçta bulunan tüm standart aksesuarlar (ses ve görüntü sistemleri gibi) kasko dahilinde değerlendirilir. Kasko yapıldıktan sonra araç için özel olarak eklenmiş donanımların tekrardan poliçeye eklenmesi gerekmektedir. Poliçeye eklendikten sonra aracınıza eklediğiniz ek aksesuarlarında çalınması durumunda bu ürünler de kasko kapsamına girmektedir.

Ek Sözleşmeyle Birlikte Kasko Kapsamında Değerlendirilebilecek Durumlar

Aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilecek risklere karşı teminat ek sözleşme ile mümkündür:

 • İzinsiz eylem, gösteri, grev gibi toplu olarak ortaya çıkan olaylarda, bu olaylara müdahale etmek ve yatıştırmak amacı ile kolluk kuvvetlerinin göstereceği mukavemet sonucunda ortaya çıkabilecek hasarlar.
 • Türkiye dışındaki herhangi bir ülkede topraklarında oluşacak hasarlar.
 • A – 5. maddesinin 9. bendi içerisinde geçen zararların kapsam dışı olması ile birlikte, 3713 Sayılı Terörle mücadele Kanunu ile ortaya konulmuş olan, terörü destekleyen, yaymaya çalışan eylem ve gösterilerden dolayı ortaya çıkan hasar ve bu olaylara müdahale etmek ve yatıştırmak amacı ile kolluk kuvvetlerinin göstereceği mukavemet sonucunda ortaya çıkabilecek hasarlar.
 • Heyelan, su baskını, sel gibi afetler sonrasında meydana gelebilecek hasarlar.
 • Dolu, şiddetli fırtına, yıldırım düşmesi, deprem gibi doğal afetler sonucu ortaya çıkan hasarlar.
 • Kişisel zafiyet harici (sigara) oluşabilecek yangın sonucu oluşan hasarlar.
 • Yetki alanında olmayanlar tarafından ve gerekli önlemler alınmadan çektirilen araçlarda bu esnada oluşabilecek hasarlar.
 • Yasalarla araçta taşınmasında sorun olmadığı onaylanmış yanıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerden dolayı oluşabilecek hasarlar.
 • Aracın yarış, bahis gibi olaylara dahil olması sırasındaki hazırlık sürecinde oluşabilecek hasarlar.

Kasko Kapsamı Dışında Kalan Hasarlar

Aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilecek risklere karşı teminat verilmemektedir:

 1. Ayaklanma, iç veya dış savaş durumları, belirli bir bölge veya kesimin isyan çıkarması durumu, ülke dışı askeri saldırı, darbe girişimleri ve bunları bastırmak amacı ile yapılacak olan askeri müdahaleler ile birlikte doğacak hasar durumu.
 2. Herhangi bir nedenden dolayı, kamuya bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından aracın çektirilmesi durumu dışında oluşacak tasarruflardan dolayı oluşacak hasar.
 3. Kasko yaptırılan aracın, gerekli araç kullanma belgesine sahip olmayan kişilerce kullanılmasından doğacak hasarlar.
 4. Kasko dahilindeki aracın, herhangi bir tür uyuşturucu, yatıştırıcı madde alan ya da Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında belirtilen miktardan daha fazla alkol ihtiva eden içecekleri kullanmış kişi ya da kişilerce veya yönetmelikte, alkol almaması gereken kişiler tarafından alkol almak sureti ile aracın kullanılması sonucunda ortaya çıkacak hasarlar
 5. Cezai ehliyeti bulunan ya da yapacağı tüm eylemlerin sorumluluğunu alabileceği kişiler ya da beraber yaşadığı kimseler tarafından Kasko dahilindeki aracın çalınma, kaçırılma ve bu eylemler sonucu ortaya çıkacak hasa durumu.
 6. Araçta meydana gelen teknik ya da donanımsal bir arıza durumunda mecburi olarak çekilmesi sırasında oluşacak ve kasko poliçesi dahilindeki hasarlar hariç olmak kaydı ile, aracın herhangi bir arızası olmadan kendi imkanı ile girebileceği ruhsat kapsamında taşımacılık yapan tren ve gemiler haricinde; deniz, nehir, hava ve kara taşımacılığı sırasında meydana gelecek hasarlar.
 7. Aracın gerekli belge ve ruhsatında tayin edilen yük taşıma kapasitesinin üzerinde insan, hayvan veya yük taşınması sonucunda ortaya çıkacak hasarlar
 8. 3713 Sayılı Terörle Mücadele kanını kapsamında, tüm terör gösterileri ve yapılan gösteriler sonucunda ortaya çıkacak hasarla ya da bu gösterileri yatıştırmak amacı ile kolluk kuvvetleri ve yetkili diğer kurumların göstereceği mukavemet sonrasında oluşacak, kimyasal, biyolojik, zehirlenme ve bulaşma sonrasında ortaya çıkabilecek tüm hasarlar.

Muaf Kapsamı

Kasko sigortası genel şartları kapsamında “Muafiyetli poliçe” kısmı bulunmaktadır. Buna göre araçta meydana gelen zararın bir kısmını sigortalı karşılayacaktır. Belirlenecek muafiyet tutarı sözleşmeye minimum 14 punto ile yazılmalıdır. Bu sebeple poliçenizdeki bu tutarı imzlamadan önce kontrol etmenizde fayda vardır.

Kasko Sigortası Kapsamında Özel Durumların Belirlenmesi

Kasko kapsamında belirlenecek özel durumlar, kasko yapılan aracın poliçede belirlenecek zaman, kat edeceği KM ya da aracı kullanması muhtemel kişiler ve buna benzer şekillerde ortaya çıkacak hasarı içerecek şekilde değiştirilebilir. Belirlenecek özel durumlar sözleşmeye minimum 14 punto ile yazılmalıdır.

Sigorta Başlama ve Bitiş Zamanlarının Belirlenmesi

Kasko poliçesinde, kaskonun başlangıç ve bitiş zamanları özel olarak belirtilmemişse, TSİ öğleyin 12:00 başlangıç saati ve yine öğleyin 12:00 bitiş saati olarak belirlenmiş olur. Örnek olarak poliçenizde saat belirtilmemişse; 01.05.2019 tarihinde yaptırdığınız kasko, 01.05.2019 tarihinde öğlen saat 12:00’da biter.

Kasko poliçesinde belirlenecek kasko sigortası genel şartları ödenecek prim miktarını belirlemektedir. Bu yüzden gerekli olacak hususları seçmek daha doğru olacaktır. Ek poliçe maddeleri ile sigorta kapsamına alınabilecek; eylem, grev, doğal afet gibi durumlar olabileceği gibi; araç anahtarının kaybolması ya da çalınması, ülke dışındaki benzer kayıp ve hasarlar gibi durumlar da kasko kapsamına dahil edilebilir.

kasko tazminatı, kasko para, kasko ödeme,

Tazminat ve Hasar Durumları

Hasar Olayının Meydana Gelmesi Durumunda Kasko Sahibine Ait Sorumluluklar

 • Hasarın meydana geldiği andan itibaren, kasko firmasına maksimum 5 (beş) iş gününde başvuruda bulunulması gerekir.
 • Araç hırsızlığı öğrenildiği an gerekli makamlara bildirimde bulunulması gereklidir. (polis, jandarma vs.)
 • Kasko yaptırmadığını varsayarak, araç için gereken tüm önlemlerin alınması gerekmektedir. Kasko firmasına da bu konuda destek verdiğini göstermelidir. Yani nasılsa kasko var diye dikkatsiz davranılırsa kasko firmaları tarafından süreç uzatılabilir.
 • Mecburi olmadıkça, olayın meydana geldiği yer veya materyaller üzerinde herhangi bir oynama veya değişiklik yapılmaması.
 • Kasko poliçesinde de geçerli olan, kaskoyu ilgilendiren olayın meydana gelmesi ile ilgili gerekli evrak ve belgeleri gerekli mercilere iletmek, elden teslim alarak, sigorta firmasına teslim etmek.
 • Meydana gelen kaza, yangın veya farklı bir hasar durumunda, araca verilen zararların daha net beyan edilebilmesi için, görgü tanıklarının kimlik ve adres bilgilerinin gerekli mercilere iletilmesi.
 • Kasko poliçesinde belirtilen çerçevede hasarın saptanması, hasar değeri ve araç hasar kaybının belirlenmesi konularında, sigorta firmasının yetkilendireceği eksper ve diğer yetkililerin yapacakları tespit çalışmalarına gerekli desteğin verilmesi.
 • Hasar olayı meydana geldiği zaman, mümkün olan en kısa sürede hasarlı yerin görüntüsü, aracın genel görüntüsü, hasar alındığı zamanki lokasyonun görüntüsü, hasarı meydana getiren diğer etkenin görüntüsü ve güzergah görüntüleri ivedilikle çekilmesi gerekmektedir. Bu görüntüleri saklamalı ve ileride istenildiği zaman kasko firması ile paylaşmalısınız.

Koruma ve Kurtarma Önlemleri

Kasko sahibi, sigorta poliçesinde belirlenen risk faktörlerinin ortaya çıkma olasılığının fazla olduğu anlarda ortaya çıkacak hasarı engellemek, minimumda tutmak veya daha fazla yükselmesine mâni olmakla sorumludur. Örnek olarak; aracınızın arka koltuğunda ufak bir yangın başlangıcı varsa ve mümkünse direkt yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulunmanız gerekmektedir. Kasko var diye bu tarz bir müdahaleden kaçınırsanız ve olayı çok büyük bir yere doğru giderse kasko firmasıyla sorun yaşayabilirsiniz.

Kasko Poliçe Tutarı Hesabı ve Tazminatın Karşılanması

Kasko Poliçe Tutarı

Kasko firması hasar gören aracı, hasar gördüğü an itibarıyla ticari piyasa fiyatına göre kasko dahilinde tutmaktadır. Kasko poliçesine göre, araçta kaza veya benzer hasarlı durumların gerçekleştiği zamandaki ticari piyasa fiyatları esas alınır.

Ticari piyasa fiyatının nasıl belirleneceğine dair hükümler, kasko poliçenizde tek tek maddelerle belirlenmiştir. Şayet, kasko poliçesinde ticari piyasa fiyatının nasıl ve neye göre belirleneceği ile ilgili somut bir madde bulunmuyorsa, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından belirlenmiş olan kaza zamanı esas olmak kaydı ile ticari piyasa değerine ilişkin liste baz alınmaktadır.

Kasko Tazminatı Hesaplanması ve Karşılanması

Kasko poliçesinde kaza veya poliçede geçerli risklerin oluşması sonrası tazminatın ne şekilde ve nasıl karşılanacağı belirtilmektedir. Hasarlı aracın tamirat gerektirmesi durumunda, kasko kapsamında kasko firması veya sigortalı tarafından yönlendirilecek servislerden hangisinde ne şekilde yapılması gerekliliği sigorta poliçesinde belirtilecektir.

Hasar gerçekleşen araçta yapılacak olan servis bakım ve tamirat giderlerinin, aracın o zamanki ticari piyasa fiyatından fazla olması ve eksper tarafından hazırlanacak olan raporda da aracın tamirat sonrası trafikte sorun yaşayacağı ve tam randıman vermeyeceği şeklinde belirtmesi sonucunda araç tam hasarlı (pert) olarak kabul edilecektir. Şayet araç bu şekilde değerlendirilirse, aracın o zamanki ticari piyasa değeri kaskoluya ödenecektir. Araç ağır hasarlı olarak raporlandıktan sonra, Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre araç için hurdaya ayrılmış şeklinde belge alınması gerekir. Bu belge, sigorta firmasına elden teslim edilmelidir, aksi halde tazminat ödemesi gerçekleşmeyecektir. Tazminat tutarı ödenen araç, şayet talep edilirse sigorta firmasına ait olacaktır.

Hasarlı araca ait servis bakım ve onarım ücreti o zamandaki ticari değerini geçsin ya da geçmesin, ağır hasarlı araç şayet tamir edilebiliyorsa ve bu durum eksper tarafından rapor edildiyse, araç için Trafik Yönetmeliği kapsamındaki mevzu bahis kanun kapsamında trafiğe çıkamaz belgesi sigorta firmasına teslim edilmediği sürece, tazminat ödenmez.

Sigortalı araç sahibi aracın mevcut kazalı durumunun kendisine iade edilmesine razı olduğu takdirde, aracın hasar zamanındaki piyasa değeri ile kazalı durumu arasındaki meblağ araç sahibine tazminat olarak ödenebilir.

Aracın kaza yapması sonucu oluşacak geçici / onarılabilir hasar durumunda, servis bedeli ve servise kadar aracın çekilmesi masrafları sigorta firması tarafından karşılanır. Araç servisten çıktığında, aracın değeri normalin üzerinde artacak olursa, bu miktar kasko tazminat tutarından düşülebilir. Bu şekilde bir kesintinin yapılabilmesi adına, araca ait parçalardan hangisine ne kadar indirim yapılacağının kasko sözleşmesinde yazılmış olması gerekmektedir.

Araç oto hırsızlığına maruz kaldıysa, hırsızlığın yapıldı günkü tarih baz alınarak aracın piyasa fiyatı değerlendirilir ve ödeme buna göre gerçekleştirilir.

Tazminat Tutarının Azalması veya Çoğalması Durumları

Taşıtın sahibi veya aracı kasko ettiren kişiler, aracın hasar görmesi durumunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği takdirde oluşacak ek hasarlardan doğacak olan hasar artışında sorumlu kişinin sorumluluğundan kaynaklanan ek hasar oranında tazminatta düşüş yaşanabilir.

Kasko sahibi veya arabayı sigorta ettiren, aracın herhangi bir şekilde hasar almasını kasten sağladıysa, sigorta kapsamındaki tazminat gibi hakları kaybolacak ve kasko firmasına bağlı olarak hukuki sürece başvurulabilecektir.

kasko parası, para, araba parası, araba ve para,

Tazminat Hakkı Kazanma ve Ödenmesi

Araca ait arıza / kaza bildirimini takiben, kasko firması gerekli belgelerin bünyesine teslim edilmesi için araç sahibine bildirimde bulunur, gerekli belgeler firmaya teslim edilir ve eksper raporu ile de aracın hasarlı olduğu kararlaştırılırsa, bu süreci takiben 10 iş günü içinde kasko firmasına düşen sorumlulukların yerine getirilmesi ve tazminat ödenmesi durumuna herhangi bir engel teşkil edilmediğinin anlaşılması ile, tazminat ödemesi belirlenerek yapılır. Tazminat tutarının sigortalıya verilmesi 45 günlük bir süre içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu kaskolu araç başka sigortalarla da korunuyorsa, sigorta firması kendine düşen kısmı T.T.K. gereğince ödeyecektir.

Araç oto hırsızlığına maruz kaldıysa, 30 günlük bir süreç içerisinde alakadar mercilerin araştırması sonuca bağlanmadıysa, taşıt kasko sahibi, durumun gerekli mercilere bildirildiğini kasko firmasına bildirmek durumundadır. Araç sigorta firması tazminat tutarını vermeden evvel herhangi bir şekilde bulunduysa, kasko sahibi bulunan aracını geri almak mecburiyetindedir.

Sigorta firması çalınan aracın tazminat tutarını ödedikten sonra araç bulunursa, sigortalı taraf bu durumu sigorta firmasına bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda; sigortalı, aldığı tazminatı sigorta firmasına geri vermeli ya da aracı sigorta firmasına devir etmelidir.

Araç çalındıktan sonra bulunursa ve araçta çalınmadan sonra hasar, kayıp meydana geldiyse, sigorta firması bu kayıpların maddi teminini yapmak zorundadır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir